Analyzátory spalin pro řemeslo

Když jde o topení, Vy, jako odborník, musíte ovládat všechny typy komplexních systémů vytápění. Měřicí technika Vám usnadní efektivní seřízení otopných zařízení i podle platných norem. Analyzátory spalin s výměnnými, předem zkalibrovanými senzory měří, analyzují a dokumentují, zda jsou hodnoty spalin dodržovány.

 Analyzátory spalin v průmyslu

Ať chcete provádět krátkodobá nebo dlouhodobá měření koncentrace O2, CO, CO2, NO, NO2, SO2 nebo CxHy.