Analyzátory spalin pro řemeslo

Když jde o topení, Vy, jako odborník, musíte ovládat všechny typy komplexních systémů vytápění. Měřicí technika Vám usnadní efektivní seřízení otopných zařízení i podle platných norem. Analyzátory spalin s výměnnými, předem zkalibrovanými senzory měří, analyzují a dokumentují, zda jsou hodnoty spalin dodržovány.


 

Analyzátor spalin testo 310

Změřit. Vytisknout. Hotovo.

Jednoduchý způsob analýzy spalin

Nové testo 310 kombinuje jednoduché funkce s vysokou přesností měření a hodí se proto perfektně pro všechna základní měření u otopného zařízení (spaliny, tah, CO v okolí, tlak). Dlouhá doba provozu akumulátorů čítající až deset hodin zaručuje vysokou disponibilitu. Snadná manipulace a kompaktní design z něj dělají robustní nástroj pro každodenní použití. Pomocí tiskárny spolu s infračerveným rozhraním, specielně vyvinuté pro testo 310, vytvoříte jednoduše na místě měření přehledné protokoly.

 

Analyzátor spalin testo 320

 

Několika „kliknutími“ k diagnostice topení.

Nové testo 320 je multifunkční přístroj pro efektivní analýzu spalin. Komfortně se obsluhuje a vyřeší u topení každé měření. Nabízí četná, jasně strukturovaná menu měření. Standardizované průběhy měření a barevný displej s vysokým rozlišením, který znázorňuje výsledky měření graficky, Vám umožňují rychlé pracovní postupy. V přístroji lze uložit 500 naměřených hodnot. Velký výběr sond dělá testo 320 flexibilním a další měřící přístroje zbytečnými.testo 320: vysoce efektivní analyzátor spalin

Certifikát TüV dle EN 50397, část 1-3

 

Analyzátor spalin testo 330LL

Příští zastávka v depu za 6 let

Testo 330 LL: jediný analyzátor spalin s životností senzorů až 6 let.

Přístroj testo 330 LL je profesionální analyzátor spalin, který vyhovuje těm nejvyšším nárokům a zvládne každé měření. Senzory této série přístrojů mají životnost až 6 let. Během typické doby užívání tak odpadá minimálně jedna výměna senzorů. Kromě toho firma Testo poskytuje záruku 4 roky bez smlouvy o údržbě. Četná menu měření, jako např. měření tuhých paliv a zkouška plynovodu, umožňují u otopných zařízení profesionální analýzy. V přístroji lze uložit 500 000 naměřených hodnot.
Dlouhá doba provozu akumulátorů čítající až deset hodin zaručuje vysokou disponibilitu. Snadná manipulace a kompaktní design z něj dělají robustní nástroj pro každodenní použití. Pomocí tiskárny spolu s infračerveným rozhraním, specielně vyvinuté pro testo 310, vytvoříte jednoduše na místě měření přehledné protokoly.Přístroj testo 330 LL je profesionální analyzátor spalin, který vyhovuje těm nejvyšším nárokům a zvládne každé měření. Senzory této série přístrojů mají životnost až 6 let. Během typické doby užívání tak odpadá minimálně jedna výměna senzorů. Kromě toho firma Testo poskytuje záruku 4 roky bez smlouvy o údržbě. Četná menu měření, jako např. měření tuhých paliv a zkouška plynovodu, umožňují u otopných zařízení profesionální analýzy. V přístroji lze uložit 500 000 naměřených hodnot.

Certifikát TüV dle EN 50397, část 1-
3