Vyhledávání netěsností / optická kontrola

Když se někde objeví trhlinka, netěsné místo nebo nedefinovatelný problém, začne pak být rychle horko. Poté je požádán někdo, kdo se pustí s chladnou hlavou do hledání problému. Nejlépe však je, postarat se o to, aby to tak daleko vůbec nedošlo: například profesionálním uvedením do provozu, optimálním seřízením, pravidelnou údržbou, namátkovým vyhledáváním netěsností a endoskopickým měřením.

Lokalizace úniků u plynovodů a vodovodů

Ať se jedná o plynovod nebo vodovod - netěsnosti mohou vést k závažným škodám na domě. Z toho důvodu je pro Vás a pro Vaše zákazníky důležité, provést co možná nejrychleji a efektivně vyhledání úniku.

Přístroje pro vyhledávání netěsností u chladících zařízení

Netěsnosti u chladícího zařízení mohou mít závažné následky - lokalizace úniku je proto na chladícím zařízení o to důležitější. V případě netěsnosti již není k dispozici potřebný chladící výkon a v nejhorším případě se poškodí komponenty zařízení.