Kalibrace

Ve všech oblastech, kde je pro používání měřících přístrojů rozhodující kvalita, je kalibrace těchto přístrojů nezbytná. Již nepatrná chyba měření totiž může mít drastické důsledky pro bezpečnost výrobních procesů nebo kvalitu výrobků.

Kalibrace – větší přesnost a jistota

Kalibrace přitom popisuje porovnání naměřené hodnoty kalibrovaného přístroje s naměřenou hodnotou referenčního přístroje (nazývaného též referenční standard) za speciálně definovaných podmínek. Dalšími důležitými aspekty kalibrace jsou dokumentace zjištěných odchylek mezi prověřovaným měřícím přístrojem a referenčním standardem, výpočet výsledné nejistoty měření a vytvoření kalibračního protokolu o této nejistotě měření.

Důležitý přínos pro zajišťování kvality

 Kalibrace měřících přístrojů tím poskytuje důležitý přínos pro zajišťování kvality a pro vyvarování se vadným výrobkům, dodatečným pracem nebo nárokům na náhradu.

Nabízíme Vám vysoce přesné kalibrační služby pro nejrůznější měřené veličiny:

  • Aktuální ceny kalibrací Vám rádi poskytneme ZDE