Stacionární měřící systémy

Požadavky na prakticky orientovaná měření jsou stále komplexnější a individuálnější. Firma Testo si dala za úkol seznámit se s těmito požadavky zákazníků na stacionární měření v průmyslu a v řemeslech a prosadit nové technologie. Testo se proto intenzivně zabývá vlastním výzkumem a přebírá tím již desítky let roli průkopníka na trhu.

 

Systém monitorování dat testo Saveris

 

Prostřednictvím rádiového a ethernetového propojení jsou měřená data přenášena do základní stanice - báze - a tam jsou dokumentována a kontrolována. Dojde-li k překročení hraničních hodnot, je k dispozici řada možností vyslání alarmu, jako pomocí SMS, e-mailu nebo alarmového relé. Vzdálené alarmy je možné potvrdit i v případě, že systém monitorování dat není propojen s běžícím počítačem. 

Jsou-li měřené parametry během přepravy dokumentovány, obdrží například řidič všechny nezbytné informace a alarmy do kabiny pomocí kabinové jednotky. Dokumentace a kontrola naměřených dat probíhá přes rádiovou sondu*, kdy odpadá náročná instalace senzorů propojených kabelem. jako pomocí SMS, e-mailu nebo alarmového relé. Vzdálené alarmy je možné potvrdit i v případě, že systém monitorování dat není propojen s běžícím počítačem.k překročení hraničních hodnot, je k dispozici řada možností vyslání alarmu, 

Centrální archivace všech naměřených dat

 

Všechna naměřená data, zaznamenaná ať už stacionárně nebo cestou, jsou archivována v softwaru pro monitoring dat a tím jsou zabezpečena. Současně umožňuje software pro monitoring dat Saveris podrobnou analýzu a vyhodnocení všech bezpečně naměřených dat.

Systém testo Saveris pracuje v mnoha zemích s rádiovou frekvencí 868 MHz, příp. 2,4 GHz.


 

Převodníky pro stacionární měření nejrůznějších veličin

Se širokou paletou převodníků Vám firma Testo nabízí možnost vytvořit optimální stacionární aplikaci měření. Testo nabízí převodníky pro množství měřených veličin, jako °C, %rv, °Ctd, m³/h, m/s nebo Pa.

  • Více k převodníkům