Měření teploty vzduchu a povrchu

Firma Testo nabízí k měření teploty prostoru i povrchů široké spektrum přístrojů (přenosné měřící přístroje, záznamníky dat, samolepící teplotní fólie, systémy monitorování dat) a připojitelných povrchových sond. Naše povrchové teplotní sondy mají různou konstrukci, aby splňovaly všechny požadavky zákazníků. A pokud snad některá sonda požadavkům neodpovídá, firma Testo vyrobí individuální sondu na přání zákazníka.

  •  Přehled typů přístrojů

 

Přístroje pro bezkontaktní měření povrchové teploty

U infračerveného měření (měření IR) se bezdotykově měří teplota povrchu i ze vzdálenosti. Měření IR se hodí ideálně např. u částí, které se pohybují nebo jsou pod proudem a také k měření teploty celých palet zboží v potravinářství. Z důvodu velké časové tísně a povinné péče podle směrnic HACCP zde má měření IR nesmírnou hodnotu.

  • Bezkontaktní měřidla teploty

 

Ponorné a vpichovací teploměry

Je jedno pro jaké použití, firma Testo nabízí rozsáhlý výběr měřící přístrojů a sond pro měření teploty jádra v kapalinách, v pastovitých nebo plastických médiích. Přitom platí: čím tenší je ponorná/vpichovací sonda, tím je rychlejší a tím méně hluboko musí být do měřeného objektu ponořena. Pokud by sonda požadavkůpm nevyhovovala, zhotoví firma Testo AG sondu, vyhovující Vašim potřebám.

  • Typy ponorných a vpichovacích teploměrů